Φόρμες υπολογισμού

forms

Επιλέξτε κάθε φορά ένα από τα παρακάτω ερωτήματα

Πόσα ζώα μπορώ να βοσκήσω;

Επιλέξτε λιβαδικό τμήμα(1-7):
Ποια θα είναι η διαρκεια βόσκησης σε μέρες:
Μέγιστη τιμή 180 μέρες

Πόσο χρόνο μπορώ να βοσκήσω τα ζώα που έχω;

Επιλέξτε λιβαδικό τμήμα(1-7):
Πόσα ενήλικα ζώα διαθέτεις: